Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är tisdagen den 29 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.

Information om betald tecknad aktie:

–      Kortnamn: DIGN BTA

–      ISIN-kod: SE0012011062

–      Sista handelsdag: 29 januari, 2019