PRESS RELEASES – REGULATORY


(REGULATORY) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DIGNITANA AB (publ)

(REGULATORY) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i DIGNITANA AB (publ)

(REGULATORY) Dignitana publishes Annual Report 2019

(REGULATORY) Dignitana publicerar Årsredovisning 2019

(REGULATORY) Dignitana AB strengthens financial position with new loan

(REGULATORY) Dignitana receives loan from COVID-19 US stimulus package

(REGULATORY) Dignitana announces new date for AGM and postpones publication of 2019 Annual Report

(REGULATORY) Dignitana meddelar nytt datum för årsstämma och offentliggörande av årsredovisning 2019

2020-02-25 (REGULATORY) Dignitana AB Year End Report 2019

2020-02-25 (REGULATORY) Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

2020-02-10 (REGULATORY) Dignitanas extra bolagsstämma

2019-11-19 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q3 2019 Interim Report

2019-11-19 (REGULATORY) Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

(REGULATORY)Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

2019-09-02 (REGULATORY) Dignitana receives SEK 42 million in a directed new issue of units
(REGULATORY) Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units
2019-08-30 (REGULATORY) Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units
2019-08-30 (REGULATORY) Dignitana intends to make a directed new issue of units
2019-08-22 (REGULATORY) Delårsrapport Q2 2019
2019-08-22 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report
(REGULATORY)  Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system
(REGULATORY). Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system
(REGULATORY). Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report
2019-04-12 (REGULATORY)Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release
(REGULATORY) Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande
(REGULATORY) Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018
(REGULATORY) Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018
2019-03-27 (REGULATORY) Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy
2019-02-26 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018
(REGULATORY) Dignitana AB Publishes February Newsletter
(REGULATORY) Amendment – Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019
(REGULATORY) Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)
(REGULATORY) Rättelse – sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019
(REGULATORY) Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)