PRESS RELEASES – REGULATORY

Dignitana AB Publishes Q2 2023 Interim Report

15 percent revenue growth driven by improved utilization Financial highlights Q2 2023 · Net sales amounted to 21.1 MSEK (18.3), an increase of 15 percent over the same period in 2022 · Operating result amounted to -4.7 MSEK (+0.1). · Net result after financial items amounted to -4.7 MSEK (-0.2). · Earnings per share were-0.07…

Read more

Bulletin from the Annual General Meeting of Dignitana AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Dignitana AB (publ) (the “Company”) on 25 May 2023 in Malmö. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet and…

Read more

Dignitana AB Publishes Q1 2023 Interim Report

Revenue reaches record high with EBITDA positive Financial highlights Q1 2023 · Net sales amounted to 21.5 MSEK (15.9), an increase of 35 percent over the same period in 2022. · Operating result amounted to -3.5 MSEK (-6.1). · Net result after financial items amounted to -3.9 MSEK (-6.5). ·  Earnings per share were -0.06…

Read more

Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Dignitana AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 25 maj 2023 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under…

Read more

Dignitana AB publicerar Årsredovisningen för 2022

Dignitana AB publicerar idag bolagets årsredovisning för 2022.  Årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns tillgänglig på företagets webbplats www.dignitana.com (https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/) eller kan laddas ner här. Årsredovisningen publiceras på svenska. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com (investorrelations@dignitana.com?subject=AnnualReportrequested&body=NameMailingAddress)

Read more

 (this item is regulatory) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Dignitana AB (publ)

 (this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q4 2022 Interim Report

 (this item is regulatory) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Dignitana AB (publ)

(this item is regulatory) Dignitana AB Appoints Nomination Committee

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q3 2022 Interim Report

(this item is regulatory) Dignitana announces directed share issue of approximately SEK 25 million

(this item is regulatory) Dignitana offentliggör riktad nyemission om cirka 25 miljoner SEK

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q2 2022 Interim Report

(this item is regulatory) Dignitana secures SEK 10 million line of credit from largest shareholder

(this item is regulatory) Bulletin from the annual general meeting of Dignitana AB (publ)

(this item is regulatory) Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q1 2022 Interim Report

(this item is regulatory) Dignitana AB appoints Chief Financial Officer

(this item is regulatory) Dignitana AB publishes Annual Report for 2021

(this item is regulatory) Dignitana AB publicerar Årsredovisningen för 2021

(this item is regulatory) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Dignitana AB (publ)

(this item is regulatory) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Dignitana AB (publ)

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q4 2021 Interim Report

(this item is regulatory)Dignitana AB appoints Interim CFO

(this item is regulatory)Dignitana utser Catarina Mård Löwenadler till VD

(this item is regulatory)Dignitana appoints Catarina Mård Löwenadler as CEO

(this item is regulatory) Magnus Blixt to become CEO of Dignitana AB

(this item is regulatory) William Cronin to resign as CEO of Dignitana AB

(this item is regulatory) William Cronin lämnar som VD för Dignitana AB

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q3 2021 Interim Report

(this item is regulatory)Dignitana Announces Decision by Medicare to Reassign Payment for Scalp Cooling

(this item is regulatory) Dignitana AB meddelar att CFO kommer att lämna företaget

(this item is regulatory) Dignitana AB announces CFO will leave the Company

(this item is regulatory) Dignitana AB Publishes Q2 2021 Interim Report

(REGULATORY) Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Bulletin from the Annual General Meeting of Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q1 2021 Interim Report

(REGULATORY) Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Notice of Annual General Meeting in Dignitana AB (Publ)

(REGULATORY) Dignitana AB publicerar Årsredovisningen för 2020

(REGULATORY) Rättelse: Dignitana AB Bokslutskommuniké 2020

(REGULATORY) Dignitana AB Bokslutskommuniké 2020

(REGULATORY) Dignitana AB Publishes 2020 Year End Report

(REGULATORY) Correction: Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

2021 kicks off with positive developments for Dignitana AB

Mammazentrum Hamburg selects DigniCap Delta for upgraded scalp cooling therapy

(REGULATORY) Correction: Notice to attend Extraordinary General Meeting in Dignitana AB

(REGULATORY) Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB

(REGULATORY) Notice of Extraordinary General Meeting in Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

(REGULATORY) Dignitana announces directed share issue of SEK 75 million to accelerate growth and strategic transition to DigniCap Delta, and write-down of an older generation of devices.

(REGULATORY) Dignitana offentliggör riktad nyemission om 75 miljoner kronor för accelererad tillväxt och den strategiska övergången till DigniCap Delta, samt nedskrivning av en äldre generation maskiner.

(REGULATORY) GenesisCare selects Dignitana as preferred scalp cooling provider for its rapidly expanding Australia medical oncology centres

(REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q3 2020 Interim Report

(REGULATORY) Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2020

(REGULATORY) New CPT Codes for Mechanical Scalp Cooling Support Pathway to Reimbursement in the U.S.

(REGULATORY) Ny CPT-koder för mekanisk skalpkylning banar väg för ersättning i USA

(REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q2 2020 Interim Report

(REGULATORY) Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q2 2020

(REGULATORY) Dignitana AB appoints new Chief Financial Officer

(REGULATORY) Dignitana AB utser ny Chief Financial Officer

(REGULATORY) Dignitana AB changes Certified Adviser to Redeye AB

(REGULATORY) Dignitana AB byter Certified Adviser till Redeye AB

(REGULATORY) Dignitana strengthens operating capital through a loan from Adma Förvaltnings AB

(REGULATORY) Dignitana stärker rörelsekapitalet genom ett lån från Adma Förvaltnings AB

(REGULATORY) Dignitana: Resolutions from the Annual General Meeting on 25 June 2020

(REGULATORY) Dignitana: Beslut vid årsstämman den 25 juni 2020

 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q1 2020 Interim Report

 (REGULATORY) Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q1 2020

(REGULATORY) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DIGNITANA AB (publ)

(REGULATORY) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i DIGNITANA AB (publ)

(REGULATORY) Dignitana publishes Annual Report 2019

(REGULATORY) Dignitana publicerar Årsredovisning 2019

(REGULATORY) Dignitana AB strengthens financial position with new loan

(REGULATORY) Dignitana receives loan from COVID-19 US stimulus package

(REGULATORY) Dignitana announces new date for AGM and postpones publication of 2019 Annual Report

(REGULATORY) Dignitana meddelar nytt datum för årsstämma och offentliggörande av årsredovisning 2019

2020-02-25 (REGULATORY) Dignitana AB Year End Report 2019

2020-02-25 (REGULATORY) Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

2020-02-10 (REGULATORY) Dignitanas extra bolagsstämma

2019-11-19 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q3 2019 Interim Report

2019-11-19 (REGULATORY) Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

(REGULATORY)Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

2019-09-02 (REGULATORY) Dignitana receives SEK 42 million in a directed new issue of units
(REGULATORY) Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units
2019-08-30 (REGULATORY) Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units
2019-08-30 (REGULATORY) Dignitana intends to make a directed new issue of units
2019-08-22 (REGULATORY) Delårsrapport Q2 2019
2019-08-22 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report
(REGULATORY)  Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system
(REGULATORY). Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system
(REGULATORY). Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report
2019-04-12 (REGULATORY)Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release
(REGULATORY) Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande
(REGULATORY) Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018
(REGULATORY) Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018
2019-03-27 (REGULATORY) Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy
2019-02-26 (REGULATORY) Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018
(REGULATORY) Dignitana AB Publishes February Newsletter
(REGULATORY) Amendment – Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019
(REGULATORY) Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)
(REGULATORY) Rättelse – sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019
(REGULATORY) Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)