Dignitana stärker rörelsekapitalet genom ett lån från Adma Förvaltnings AB

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB meddelar att bolaget har fått ett lån utan säkerhet till ett belopp av 20 miljoner SEK från Adma Förvaltnings AB.

Lånet kommer att tillhandahålla rörelsekapital som behövs för att stödja bolagets aggressiva tillväxtstrategi  fram till 2021 med fokus på USA, Europa och Asien.

Adma är bolagets största aktieägare med ett innehav på 26 procent av Dignitana-aktierna. Löptiden är fem månader med möjlighet att förlänga till slutet av Q1 2021 och baseras på STIBOR +700 baspunkter.

 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020 kl. 08:10 CET. 


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser,  Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se   www.penser.se