Dignitana AB publicerar Årsredovisningen för 2020

Dignitana AB: s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.dignitana.com eller kan laddas ner här. Årsredovisningen publiceras på svenska och har en engelsk översättning tillgänglig på Dignitana webbplats. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com. 

---

Dignitana meddelar att bolaget från och med 15 april 2021 endast kommer att tillhandahålla pressmeddelanden och delårsrapporter på engelska. Bolagets årsredovisningar kommer även  fortsättningsvis att publiceras på både svenska och engelska.