Dignitana AB publicerar Årsredovisningen för 2020

Dignitana AB: s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.dignitana.com eller kan laddas ner här. Årsredovisningen publiceras på svenska och har en engelsk översättning tillgänglig på Dignitana webbplats. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com. 

---

Dignitana meddelar att bolaget från och med 15 april 2021 endast kommer att tillhandahålla pressmeddelanden och delårsrapporter på engelska. Bolagets årsredovisningar kommer även  fortsättningsvis att publiceras på både svenska och engelska.


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se