DIGNITANA REVIDERAR FÖRSÄLJNINGSPROGNOS EFTER PRODUKTIONSFÖRSENINGAR

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund 29 september, 2017 - Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag en om en reviderad försäljningsprognos för 2017 på grund av produktionsförseningar.

En av Dignitanas huvudleverantörer har genomfört en flytt av sin verksamhet under tredje kvartalet, vilket har resulterat i ett produktionsstopp under cirka två månader. Detta har i sin tur lett till en minskning av produkttillgänglighet och därmed har orderleveranser inte kunnat utföras i planerad takt. Flytten är nu genomförd och produktionen har återgått till normal kapacitet.

Produktionsstoppet kommer påverka omsättningen under kvartal tre och fyra med cirka 4 miljoner kronor. Dignitana kommer att arbeta för leverera ut system i högre takt under fjärde kvartalet samt under första kvartalet 2018, och kommer på så sätt kunna återta delar av den tillfälligt förlorade omsättningen.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl 14:30 CET.