Dignitana kallar till extra bolagstämma den 28 augusti

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Kallelsen bifogas i sin helhet.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Styrelsen föreslår bolagstämman att ändra kursen på utestående teckningsoptioner till SEK 18 med hänsyn till nuvarande marknadskurs. Teckningsperioden 1 september – 30 september 2013 kvarstår.

Det skall betonas att det är stämman som tar beslut om en ändrad kurs och detta är ett förslag från styrelsen. Om och hur teckningskursen ändras beslutas av den extra bolagstämman den 28 augusti.

Styrelsen föreslår samtidigt stämman att ge ett bemyndigande om MSEK 15,5 vilket motsvarar det utestående teckningsoptionsprogrammet om totalt MSEK 15, 2, om kursen 23 sek per teckningsoption kvarstår. Detta är en formalitet som per automatik följer den ändrade teckningskursen.

Huvudägare, ledning och styrelse har för avsikt att teckna sina respektive teckningsoptioner.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.