Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 mars 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut.

 

Nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 21 februari 2024.

 

För detaljerade villkor avseende nyemissionen och beslutet som antogs på stämman, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.dignitana.com.

 

 


För mer information kontakta:

Melissa Bourestom, kommunikationschef,  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se.