Ny order om två system till Australien

Dignitana har erhållit en andra order i Australien av sin distributör Aurora Bioscience om två system.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

DigniCap™ systemet registrerades och godkändes för marknadsföring under sommaren 2012 och en klinisk utvärdering pågår på ett internationellt erkänt universitetssjukhus.

Det är den första ordern till andra klinker än den pågående kliniska utvärderingen.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Ett ytterligare steg i rätt riktning, den pågående studien är med en ledande internationell onkolog. I och med att USA studierna gått in i nästa fas avser vi inte att starta andra studier inom onkologi, då vi bygger tillräckliga kliniska bevis med nuvarande och avslutade projekt.

Både kliniker och vår distributör i Australien har haft ett stort utbyte av vår erfarenhet i Storbritannien, bl.a. medverkat i skalpkylningsdagen på Royal Marsden i september 2012, vilket stödjer lanseringen i Australien.

Australien är även en intressant marknad för vårt dotterbolag då en satellitstudie i Australien har knutits till EuroHYP projektet för stroke patienter.

Även inom detta område avser vi samarbeta med Aurora Bioscience som tidigare samarbetat med andra bolag inom området.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.