Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Lund, Sweden – 12 April 2019 – Dignitana AB issues a rättelse i pressmeddelande "Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018." Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:

"Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 08:00 (CET), den 12 april 2019."

Pressmeddelandet borde inte ha inneburit denna paragraf eftersom den inte är klassad som MAR.