Pressrelease

Förändringar i styrelsen.

Jörgen Eriksson har valt att lämna Dignitanas styrelse av personliga skäl.

Styrelsen har inga suppleanter, utan skall enligt bolagsordning bestå av 3 – 7 personer.

En valberedning kommer tillsättas inför den ordinarie bolagsstämman och en ersättare kommer tillsättas på nämnda stämma.

VD Martin Waleij kommenterar;

Vi tackar Jörgen Eriksson för den här tiden och önskar honom lycka till i framtiden.

En process med att föreslå en extern ledamot kommer initieras av en valberedning.

Information om tid för ordinarie stämma och valberedning kommer publiceras i den kommande boksluts kommunikén som kommer den 27 februari.


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: +46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se