Ny tredje BMI klinik i Storbritannien kund till Dignitana AB

En ny BMI-klinik, den tredje i år, har köpt sitt första DigniCap® system. 

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Kliniken i södra England kommer i samband med att den första patienten genomgår behandling själv genomföra en press event och offentliggöra köpet.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Dignitana kommer att fortsätta att växa inom den privata sjukvården i Storbritannien och även om detta är en liten order är den av stort symboliskt värde för oss. BMI är den största privata vårdgivaren och har 70 kliniker som erbjuder cancervård och har liksom den tredje största privata vårdkedjan, Spire Healthcare, med stöd från sina respektive ledningar kommunicerat att de valt att använda sig av DigniCap för att detta är det bästa alternativet inom skalpkylning.

Dignitana har blivit inbjudna att presentera på BMIs årsmöte och kommer på så sätt att komma i kontakt med samtliga kliniker i kedjan.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.