Dignitana AB utser ny Chief Financial Officer

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB meddelar att bolaget har utsett Karin Almqvist Liwendahl till CFO från och med 1 november 2020. Karin arbetar för närvarande som CFO för Sprint Bioscience och har över 20 års bred finansiell erfarenhet av olika roller i globala bolag inom telekom- och life sciencebranschen. Karin har bl.a.  haft internationella CFO och VD uppdrag inom Telia samt varit ansvarig för Ericssons Investor Relations funktion.

"Att säkerställa och fortsatt utveckla starka relationer med våra aktieägare och partners på den svenska kapitalmarknaden en mycket viktig funktion för Dignitana," säger William Cronin, VD. "Karins ledarskap och omfattande  erfarenhet från den globala marknaden kommer att säkerställa att Dignitana kan utnyttja alla tillgängliga finansiella resurser när vi utvidgar vår närvaro i hela Europa och på andra marknader."

"Dignitana befinner sig i en stark tillväxtfas och behöver hantera de utmaningar som följer med en snabbt växande efterfrågan," sade Karin Almqvist Liwendahl. "Jag ser fram emot att ingå i Dignitanas team och att bidra med min erfarenhet för att stödja bolagets tillväxt."

Sedan april 2020 har Dignitanas interim CFO Jonas Sohlman har bistått bolaget med utmärkt vägledning och kommer att fortsätta att bistå bolaget i övergången till när Karin tar över finanschefsfunktionen.

Sverige-baserade Dignitana är världsledande inom innovatiov skalpkylningsteknologi och DigniCap Scalp Cooling System finns i 40 länder runt om i världen.


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se