William Cronin lämnar som VD för Dignitana AB

Dignitanas VD William Cronin har meddelat styrelsen att han kommer att lämna som VD i samband med Dignitanas årsstämma i maj. Därefter kommer han övergå till rollen som vice styrelseordförande samt senior rådgivare till företaget avseende frågor rörande marknadsstrategier och försäkringsersättningar för den amerikanska marknaden.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Processen med att rekrytera en efterträdare påbörjas omedelbart och ny VD som kommer att vara baserad på Bolagets huvudkontor i Lund tillsammans med andra nyckelpositioner.

Klas Arildsson, styrelseordförande, Dignitana AB:

"Dignitanas strategi kvarstår med att expandera och ytterligare stärka Bolagets position både på den primära amerikanska marknaden samt vår närvaro runt om i världen. Jag vill tacka William för hans hårda arbete, hängivenhet och uthållighet. Vi befinner oss i ett spännande skede med en solid grund och stora möjligheter framför oss. Under Williams ledarskap har betydande affärsmöjligheter öppnats för Bolaget i USA och Dignitana har återfått positionen som ledande inom innovation. Williams fortsatta engagemang i Bolaget kommer att säkerställa inte bara en smidig övergång till ny VD, utan även möjliggöra fortsatt strategisk expansion på den kritiska amerikanska marknaden."

William Cronin, VD, Dignitana AB:

"Jag är nöjd med vad vi lyckats åstadkomma under de senaste sex åren, särskilt etableringen av DigniCap på den amerikanska marknaden, vilket gett tusentals patienter möjlighet till en livsförändrande terapi. En av våra största tillgångar är hängivenheten hos våra medarbetare, och jag har haft förmånen att få se effekten av det engagemanget varje dag. Dignitana har en stark potential för tillväxt på kort sikt och jag kommer att förbli aktivt involverad i bolaget som Senior Advisor med fokus på expansionen av den amerikanska marknaden, samt som styrelseledamot och som en betydande aktieägare."

William Cronin har varit VD för Dignitana AB sedan november 2017. Han har tidigare varit VD för Dignitana, Inc. med början i december 2015 när företagets amerikanska dotterbolag etablerades. Under hans ledarskap blev DigniCap den första skalpkylningsenheten som fick FDA-godkännande, med kliniska indikationer som sedan utökades 2017. Cronin ledde sedan utvecklingen av nästa generations DigniCap Delta-enhet som fick FDA-godkännande 2019.


För mer information kontakta

Klas Arildsson, styrelseordförande, klas.arildsson@dignitana.com

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications, melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och US verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se