PartnerTech tecknar samarbetsavtal med Dignitana AB (publ)

Kontraktstillverkaren PartnerTech AB och Dignitana AB (publ), ett företag med fokus på medicintekniska produkter inom området för medicinsk kylning, har idag tecknat ett samarbetsavtal avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter till Diginitana AB.  

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Initialt kommer avtalet att fokusera på DigniCapTMsystemet, ett patenterat kylsystem för skalpen som förhindrar håravfall till följd av kemoterapi. Avtalet omfattar hela PartnerTechs kompetens inom elektronik, mekanik, systemintegration och inkapslingar. Produktionen kommer initialt att omfatta inkapslingar från PartnerTechs enhet i Åtvidaberg. Intäkter och de första leveranserna av detta avtal väntas i det tredje kvartalet 2012.

Under det senaste året har Dignitana tecknat avtal med två stora internationella samarbetspartners i hälsovårdsbranschen, Konica Minolta MG och Sysmex Europe GmbH, ett dotterbolag till Sysmex Corporation, och kommer väsentligt att öka produktionsnivån för att möta efterfrågan från marknaden och sina samarbetspartners.

"Vi har haft ett nära samarbete med Dignitana och en av dess samarbetspartners vad gäller genomförandet av förbättringar och förberedelser inför produktionsstart av DigniCapTMsystemet. Dignitana är ett innovativt företag både vad gäller teknologi och affärsutveckling och vi är väldigt nöjda över att de har valt PartnerTech som en viktig samarbetspartner för en långsiktig utveckling och produktion av sina produkter,” säger Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef för PartnerTech.

“Nästa fas för Dignitana börjar nu då vi etablerat en stabil industriell plattform. Sedan mer än ett år tillbaka har vi jobbat med PartnerTechs team i olika projekt och i nära samarbete med och influerade av två av våra viktigaste japanska partners har vi nu etablerat ett långsiktigt partnerskap med PartnerTech både för produktion och utveckling”, säger Martin Waleij, VD för Dignitana.

För ytterligare information kontakta:

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef, Tel: +46 (0) 40 10 26 41

Martin Waleij, CEO Dignitana AB, Tel: +46 - 733 93 70 76

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och marin samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech
omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har ca. 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2012 kl. 11.00.

Dignitana

Dignitana AB, listed on the OMX First North Stockholm, focuses on patented invention DigniCap™ system , a medical device for preventing hair-loss in chemotherapy patients through standardized, controlled and reliable cooling of the scalp and for technologies within the area of medical cooling.