Riktad emission i Dignitana AB

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana har genomfört en riktad emission till en mindre grupp investerare. Emissionen har gjorts på kurs 15 SEK vilket motsvarar en rabatt som understiger 10 % räknat på de senaste 20 handelsdagarna och tillför bolaget 13,5 MSEK. Emissionen stärker bolagets finanser och breddar ägarbasen vilket även underlättar en avknoppning och notering av dotterbolaget BrainCool AB.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Jag är glad att vi på kort tid lyckats genomföra denna kapitalisering och tackar för det förtroende som de nya investerarna visat oss. Dignitana har under senaste året lagt grunden till en mycket ljus framtid och även om det tagit oss något längre tid än vi ursprungligen trodde står vi nu väl rustade. Vi har tagit de svåra besluten som visserligen lett till förseningar, men i gengäld har vi nu en produkt som differentierar oss kraftigt från konkurrenterna.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.