FINANCIAL REPORTS

       2019-08-22 (REGULATORY)


Dignitana AB Publishes Q3 2019 Interim Report

Global expansion is underway - Third quarter marks a major turning point in the Company's transition

Read more

Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report

Financial highlights ·  Total revenue for the Group amounted to 12,002 TSEK, 1,275 KUSD which is an increase of 33 percent over the same period 2018. ·  Year to date revenue for the Group was 22,109 TSEK, 2,350 KUSD, an increase of 47 percent over the same period 2018. Business highlights   ·  FDA clearance…

Read more

Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report

Results and financial position Significant events during the period · Sales and other income for the period amounted to 10,106 TSEK, $1,102 KUSD, an increase of 69 percent compared to the same period in 2018 and a15 percent quarter over quarter growth compared to fourth quarter 2018. · EBITDA amounted to (2,799) TSEK, ($305) KUSD,…

Read more

Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release

Lund, Sweden – 12 April 2019 – Dignitana AB (http://www.dignitana.se) issues a correction in press release "Dignitana AB publishes the annual report for 2018 (https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-arsredovisningen-for-2018,c2787712)." The correction means that the press release was incorrectly classified as MAR and therefore contained the paragraph as follows: "This information is such information that Dignitana AB (publ) is obliged to disclose in accordance with the EU…

Read more

Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018

Lund, Sweden – 12 April 2019 – Dignitana AB (http://www.dignitana.se) hereby publishes the annual report for 2018. The Annual Report is attached to this press release and will be posted today on the Dignitana website (https://investor.dignitana.com/financial-reports/). You can also order a printed version via investorrelations@dignitana.com. Note: This report is published in Swedish. For a similar report in English, view the Dignitana 2018 Year End Report (https://news.cision.com/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publishes-year-end-report-for-2018,c2749716) that…

Read more

Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018

Results and financial position Significant events during the period · Sales for the period amounted to 8,772 TSEK, $971 KUSD, an increase of 34 percent compared to the same period in 2017. · EBITDA amounted to (2,996) TSEK, ($335) KUSD, a 72 percent improvement compared to the same period in 2017. · U.S. annual revenue…

Read more

Dignitana AB Publishes Q3 Interim Report

Results and financial position Significant events during the period · Sales for the period amounted to 10,293 TSEK, $1,150 KUSD, an increase of 125 percent compared to the same period in 2017 and an increase of 14 percent compared to the second quarter 2018. · EBITDA amounted to (3,459) TSEK, ($386 KUSD), a 56 percent…

Read more

Financial Reports SWEDISH

Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019

Global expansion på gång - Det tredje kvartalet markerar en viktig vändpunkt för Bolagets utveckling

Read more

Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Lund, Sweden – 12 April 2019 – Dignitana AB (http://www.dignitana.se) issues a rättelse i pressmeddelande "Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018 (https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-arsredovisningen-for-2018,c2787712)." Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer: "Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 08:00…

Read more

Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018

Lund, Sweden – 12 April 2019 – Dignitana AB (http://www.dignitana.se) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2018. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se (https://investor.dignitana.com/financial-reports/). Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com.  Obs! Denna rapport är publicerad på svenska. För en liknande rapport på engelska, se Dignitana 2018 Year End Report (https://news.cision.com/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publishes-year-end-report-for-2018,c2749716) som släpptes den 26 Februari…

Read more

Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 2018

Resultat och finansiell ställning Väsentliga händelser under perioden ·  Försäljningen under perioden uppgick till 9 022 tkr (1 041 USD), en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2017 och en ökning med 51 procent jämfört med första kvartalet 2018.   ·  EBITDA uppgick till -2 701 tkr, -312 KUSD, en förbättring med 69…

Read more

Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q3 - 2017

Delårsrapporten i sammandrag:  +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Nyckeltal | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ | | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Koncernen |Q3        |Q3      |Q1 |Q1 |Helår    | | |2017 |2016 |-Q3        |-Q3      |2016 | | | | |2017 |2016 | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ | | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Nettoomsättning, tkr |4 550 |2 807 |16 436 |4 900…

Read more

Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 - 2017

Delårsrapporten i sammandrag:  +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Nyckeltal | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ | | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Koncernen |Q2        |Q2      |Q1 |Q1 |Helår    | | |2017 |2016 |-Q2        |-Q2      |2016 | | | | |2017 |2016 | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ | | | | | | | +------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ |Nettoomsättning, tkr |5 758 |957 |11 886 |2 108 |8 902…

Read more

Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q1 - 2017

Delårsrapporten i sammandrag:  +------------------------+---------------+---------+++--------------+ |Nyckeltal | | ||| | +------------------------+---------------+---------+++--------------+ | | | ||| | +------------------------+---------------+---------+++--------------+ |Koncernen |Q1         2017|Q1   2016|||Helår     2016| +------------------------+---------------+---------+++--------------+ | | | ||| | +------------------------+---------------+---------+++--------------+ |Nettoomsättning, tkr |6 127 |1 134 |||8 902 | +------------------------+---------------+---------+++--------------+ |Totala Intäkter, tkr |6 177 |1 199 |||9 122 | +------------------------+---------------+---------+++--------------+ |Resultat efter |-8 109 |-5 903…

Read more

Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2016

Dignitana AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se. Det går även att beställa en utskriven version via madelaine.roos@dignitana.se eller telefon 046-163091. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående…

Read more

Please note that the content of this website is not intended as professional medical or healthcare advice and should not be construed as a substitute for professional healthcare advice, or services from a qualified professional healthcare provider familiar with your unique situation. This content is intended solely as a general product and corporate information.

OPERATIONS
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+1 469-917-5555

HEADQUARTERS
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sweden
+46 46 16 30 90

HEADQUARTERS
Dignitana S.r.l.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milan, Italy