PRESS RELEASES

Dignitana selected as Scalp Cooling Provider by Nuffield Health in UK

Next generation DigniCap Delta device minimizes hair loss from chemotherapy

Read more

Digntana publishes July newsletter

Dignitana AB today publishes the July 2020 edition of the company newsletter, attached to this release. The Dignitana IN BRIEF newsletter is published monthly for investors. Newsletters are posted to the Dignitana website and are available by email subscription here (https://dignitana.com/subscribe-news/).

Read more

Dignitana: Beslut vid årsstämman den 25 juni 2020

Dignitana AB (publ) höll idag, den 25 juni 2020 årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde styrelseledamot Mikael Wahlgren till stämmoordförande och jur. kand. Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå utsågs till protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades. Utdelning Stämman beslutade…

Read more

Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q1 2020

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar Väsentliga finansiella händelser  · Nettointäkterna för koncernen uppgick till  12 478 KSEK (10 106), en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. · EBITDA uppgick till -8 761 KSEK (-2 799), en förändring…

Read more

Dignitana to present business update related to COVID-19 this Thursday

Dignitana AB shareholders, investors, analysts and media are invited to participate in a teleconference to provide an update on the Company and address the impact of the COVID-19 pandemic on the business. The teleconference is scheduled for Thursday, April 2, 2020 from 16.00 - 17.00 CET. Dignitana CEO William Cronin will present the latest developments…

Read more

Dignitana Publishes March Newsletter

Dignitana AB today publishes the March 2020 edition of the company newsletter, attached to this release. The Dignitana IN BRIEF newsletter is published monthly for Dignitana shareholders. Newsletters are posted to the Dignitana website and are available by email subscription here (https://dignitana.com/subscribe-news/).

Read more

Dignitana medverkar på Stockholm Corporate Finance 12:e Life Science-seminarium den 12 mars

Dignitana AB (http://www.dignitana.se/) deltar på Stockholm Corporate Finance 12:e Life Science-seminarium på Berns i Stockholm den 12 mars 2020, kl. 09.30 då CEO William Cronin presenterar den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.   Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science…

Read more

Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019

Expansiv tillväxt – Efterfrågan driver expansion i USA och globalt Väsentliga finansiella händelser · Q4: Intäkterna för koncernen uppgick till 10 062 KSEK, eller 1 066 USD, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2018. · Helår: Intäkterna för koncernen för 2019 uppgick till 42 546 KSEK, eller 4 501 USD,…

Read more

LATEST FINANCIAL REPORT

Dignitana AB Publishes Q1 2020 Interim Report

Growth of 23 percent as demand for DigniCap increases   Financial highlights · Group revenue amounted to 12 478 TSEK (10 106 TSEK), an increase of 23 percent over the same period in 2019 and an increase of 24 percent over Q4 2019. · EBITDA amounted to -8 761 TSEK (-2 799), a change of…

Read more

Please note that the content of this website is not intended as professional medical or healthcare advice and should not be construed as a substitute for professional healthcare advice, or services from a qualified professional healthcare provider familiar with your unique situation. This content is intended solely as a general product and corporate information.

OPERATIONS
Dignitana
10925 Estate Lane, Suite 185
Dallas, TX 75238
+1 469-917-5555

HEADQUARTERS
Dignitana AB
Traktorgränden 3
226 60 Lund, Sweden
+46 46 16 30 90

HEADQUARTERS
Dignitana S.r.l.
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milan, Italy