Komplettering av delårsrapport januari – september 2012

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Delårsrapporten som släpptes den 28 november innehöll en del otydligheter varför vi nu släpper en kompletterad rapport.

Ändringarna avser förtydligande och kompletteringar av bolagets framtidsutsikter avseende produktionsstart samt mål för årets försäljning.

Den kompletterade rapporten finns bilagd som PDF samt ligger tillgänglig på hemsidan. Vi beklagar den otydliga informationen.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.