DIGNITANA STÄLLER UT DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM PÅ SAN ANTONIO BRÖSTCANCERSYMPOSIUM 2017

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige - 4 december, 2017 - Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelade idag att DigniCap®-systemet, ett patenterat skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjligheten att behålla håret under cellgiftsbehandling, kommer att ställas ut i bås 532 vid San Antonio Bröstcancersymposium (SABCS) 5 - 9 december 2017. Det är ett av världens främsta arrangemang när det kommer till att samla akademiska och privata bröstcancerläkare och forskare. SABCS, som tillhandahåller högkvalitativ information och uppdateringar baserade på den senaste medicinska bröstcancerforskningen och vetenskapliga framsteg, har över 7 500 deltagare från mer än 90 länder.

DigniCap® är den enda FDA-godkända enheten som får användas vid behandling av solida cancertumörer. Därmed kan sjukhus och cancerkliniker använda DigniCap® för att minska håravfall hos mer än 800 000 kvinnor och män i USA som behandlas för solida cancertumörer i bröst, prostata, livmoder, lungor och andra vävnader.

"Vi upplever en spännande tillväxtperiod och är stolta över möjligheten att återuppvisa oss hos SABCS och öka kännedomen om skalpkylning bland världens mest respekterade läkare och forskare", säger William Cronin, CEO för Dignitana, Inc., det amerikanska dotterbolaget till Dignitana AB.

DigniCap® Scalp Cooling System finns tillgängligt på över 100 sjukhus och cancerkliniker i 21 stater, vilket hjälper tusentals patienter varje år att minimera håravfall på grund av cellgifter.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl 16:45 CET.