Rättelse i pressmeddelande 2017-11-02 ”Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK”

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Rättelsen avser tiden för teckning av aktier, tiden för handel med teckningsrätter på Nasdaq First North, tiden för handel med betald tecknad aktie (BTA) samt beräknat datum för offentliggörande av utfallet i emissionen. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 2 november 2017 är dessa datum tyvärr felaktigt beskrivna. Nedan återges den korrekta tidplanen för emissionen.

4 december 2017:                     Extra bolagstämma

5 december 2017:                     Sista handelsdag inklusive teckningsrätter

5 december 2017:                     Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

6 december 2017:                     Första handelsdag exklusive teckningsrätter

7 december 2017:                     Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

8 – 22 december 2017:           Teckningsperiod

8 – 20 december 2017:           Handel med teckningsrätter

8 december 2017:                    Handel med betald tecknad aktie (BTA) startar. Handel pågår till och med dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

29 december 2017:                  Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Semmy Rülf, ordförande för Dignitana

E-post: semmy.rulf@dignitana.seOm Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com