Dignitana föreslås förstärka styrelsen

Dignitana står inför en internationalisering och kraftig försäljningstillväxt. För att möta de nya krav som kommer att ställas på Dignitana föreslås styrelsen förändras och förstärkas på bolagsstämman den 16 maj till vilken kallelse idag gått ut.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Semmy Rülf föreslås bli ny ordförande och kommer i den rollen att ha en operativt stödjande roll. Semmys internationella erfarenhet t ex i uppbyggnaden av ProstaLund, Jolife m.fl medicintekniska företag, kommer att vara ett bra stöd för VD.

Erik von Schenk, VP Physio-Control Ltd och tidigare VD för Jolife AB, sitter med i Physio-Controls ledningsgrupp i USA. Erik har ett utbrett internationellt nätverk inom medicinteknik och erfarenhet av att utveckla och bygga upp försäljning via distributörer i USA och övriga delar av världen.

Föreslagen som ny styrelseledamot är även Magnus Nilsson som idag är verkställande direktör för medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion AB och har dessförinnan arbetat som VD för Vitrolife AB. Även han har omfattande internationell erfarenhet, med stora framgångar i både Asien och USA.

Hans Henriksson som idag sitter som ordförande i Dignitana föreslås kvarstå i styrelsen. Hans kommer med sin omfattade erfarenhet från Asien fortsätta att vara en värdefull styrelsemedlem för Dignitana.


För ytterligare information:

Hans Henriksson

Styrelsens ordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 81.80.5047.6381

E-post: h.a.henriksson@gmail.com


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.