DIGNITANA – dotterbolagsinformation Brain Cool AB

Avtal om klinisk studie för kylning av strokepatienter med en ledande neurologiklink i Storbritannien. 

Dignitanas dotterbolag BrainCool AB har slutit ett avtal om en klinisk studie omfattande 25–30 individer för utvärdering av bolagets teknologi inom hjärnkylning av strokepatienter.

Samarbetet är med ett av de mest betydande universitetssjukhusen i Storbritannien och studien har erhållit godkännande av NHS (National Health Service). Studien kommer att startas under våren när den erhållit ett godkännande av sjukhusets etiska nämnd. På grund av intresset för Dignitanas lösning kommer samarbetet mer eller mindre helt finansieras med hjälp externa medel.

Efter att ha erhållit proof of concept är detta avtal ett stort steg för att skapa solid klinisk evidens inför en kommande lansering av produkter inom indikationen stroke. Dignitana visar med denna tidiga studiestart att bolaget ligger i absoluta framkanten av hjärnkylning i samband med stroke.

Bolaget har även avslutat en första fas i utvecklingen av en mindre kylenhet i samarbete med Partnertech (www.partnertech.se). Flera delmoment i utvecklingen är avslutade och då denna produkt har flera tekniska likheter och synergier med DigniCap har även ett antal tekniska lösningar för DigniCap granskats.

Produkten kommer vara semiportabel och kommer kunna initiera nedkylning i ett tidigt skede. På vissa marknader kommer behandling att kunna ske redan i ambulansmiljö.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Samarbetet i Storbritannien är ett stort steg för att ta fram en kommersiell produkt för stroke, då det dels validerar våra resultat hittills och dels att universitetsklinken är en betydande internationell referens med stor kompetens inom temperaturmätningar i hjärnan magnetresonans (MR) teknik”

”Att mäta temperaturen i hjärnan är förenat med vissa svårigheter, och klinken som vi samarbetar med är ledande på området och resultaten av studien kommer vara av stor vikt att visa vårt värde för stroke patienter”

”Inom utvecklingens projektet av den semiportabla produkten har vi kommit långt med de avsatta resurserna och vi har även tagit tillfälle att utföra en design review av kylsystemet för DigniCap.”

“På grund av konkurrensskäl och kommande medialansering kommer samarbetspartnern offentliggöras i ett senare skeende”


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.