DIGNITANA GÖR AVTAL MED VÅRDNÄTVERKET DIGNITY HEALTH - TILLVÄXTEN FORTSÄTTER I USA

Ett av de största vårdnätverken i USA kan nu ge behandlingar med skalpkylningssystemet DigniCap® för att minska håravfallet hos cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling.  

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige - 4 augusti 2017 - Dignitana AB, världsledande inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, tillkännagav i dag att Dignity Health, det femte största vårdnätverket USA och den största leverantören av sjukhusutrustning i Kalifornien, kommer att erbjuda DigniCap® till patienter som är knutna till nätverket. Dignity Health har sitt huvudkontor i San Francisco och består av över 60 000 vårdgivare och personal som ger vård i 22 stater.

I USA finns DigniCap® tillgängligt på 87 cancerkliniker i 21 stater, vilket hjälper tusentals patienter varje år att håravfall orsakat av cellgifter.

"Att bli utvald som leverantör av skalpkylning till ett av de största vårdnätverken i USA är en enorm ära", säger William Cronin, CEO för Dignitana, Inc. "Vi är stolta över att lägga till partnerskapet till vår lista över patientinriktade vårdcenters som gör det möjligt för cancerpatienter att undvika att förlora håret på grund av cellgifter. Vi ser fram emot att arbeta med de erfarna klinikerna i Dignity Health-systemet."

Förra månaden meddelade det amerikanska läkemedelsverket US Food and Drug Administration (FDA) om ett utökat godkännande för användningen av Dignitanas medicinska teknik på män och kvinnor i USA som får cellgiftsbehandling för solida cancertumörer. Tidigare har FDA-godkännandet endast omfattat behandling av kvinnor med bröstcancer. Nu kan kliniker och sjukhus i USA använda DigniCap® för att minska håravfall hos patienter som behandlas för solida cancertumörer i bröst, prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. Detta utvidgar den potentiella räckvidden till cirka 800 000 cancerpatienter årligen (cancer.org).

Positiva resultat från kliniska tester publicerades i februari 2017 av The Journal of the American Medical Association (JAMA). Testerna visar att 66,3 % av patienterna som använder DigniCap® behöll minst 50 % av håret.


Företagskontakt                                                                Presskontakt                                                  

Johan Ericsson                                                                   Anja Trägårdh                                             

Verkställande direktör                                                         Trägårdh Kommunikation                                                              

+46 46 16 30 92                                                                 +46 709 346664

johan.ericsson@dignitana.se                                             anja@tragardhkommunikation.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Om Dignity Health

Dignity Health, ett av USAs största hälso- och sjukvårdssystem, är ett statligt nätverk som finns i 22 stater och består av mer än 9000 läkare, 62000 anställda och 400 vårdcentraler, inklusive sjukhus, akutmottagning, yrkesvård, bildhantering, hemhälsa och primärvårdskliniker. Dignity Health har sitt huvudkontor i San Francisco och är dedikerat till att ge sympatisk, högkvalitativ och prisvärd patientcentrerad vård med särskild uppmärksamhet åt behövande och mindre priviligierade. 2016 gav Dignity Health 2,2 miljarder dollar i välgörenhetsvård och -tjänster. För mer information, besök www.dignityhealth.org.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl 08:45 CET.