Dignitana AB erhåller återbetalning av lån

Dignitana AB erhåller återbetalning av lån, licensavgift från BrainCool AB, om 4 MSEK


Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

I samband med BrainCool AB:s börsnotering den 7 maj kommer Dignitana AB ett erhålla en betalning av engångslicensen om 4 millioner kronor.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Återbetalning av 4 MSEK stärker likviditeten i bolaget.

För mer information om utfallet av BrainCool AB:s företrädesemission hänvisas till AktieTorget (www.aktietorget.se) eller till BrainCool AB (www.braincool.org).


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.