DIGNITANA KOMMENTERAR AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (DET AMERIKANSKA LÄKARFÖRBUNDET) BESLUT ATT INTE INFÖR EN UNIK CPT® CODE FÖR KYLNING AV HÅRBOTTEN

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige - 19 juni 2018 - Dignitana AB har ansökt hos American Medical Association (AMA) (Det amerikanska läkarförbundet) om att skapa en unik CPT ®-kod (Current Procedural Terminology kod) som inkluderar kylning av hårbotten vid cytostatikabehandling. Syftet med ansökan var att förenkla processen för patienten i dennes dialog med försäkringsbolag om ersättning för både cytostatikabehandlingen och kylning av hårbotten. Försäkringsskydd för hårbottenkylning är ännu inte standardiserat i USA. De patienter som använder sig av DigniCap-systemet erhåller idag ersättning från försäkringsbolagen för cancerbehandlingskostnaden inklusive kostnaderna för kylning av hårbotten sedan 2015 då DigniCap erhöll sitt FDA-godkännande. Idag har AMA meddelat att de inte avser att införa en unik CPT ®-kod.

"Även om vi är besvikna över resultatet av vår ansökan om att upprätta en ny CPT-kod för kylning av hårbotten som en del av cytostatikabehandlingen så respekterar vi AMAs beslut. Vi kommer fortsätta att tillhandahålla nödvändig dokumentation och data som efterfrågas för att hjälpa till med framtida bedömningar. Beslutet förändrar inte patienternas ökande efterfrågan på kylning av hårbotten. Vi är fortsatt engagerade i att arbeta för att alla cancerpatienter ska få tillgången till denna värdefulla behandlings-metod på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. En unik CTP-kod hade inneburit en förenkling av ersättningsprocessen för alla berörda parter. Det hade också inneburit att den standardiserade behandlingsplanen för cancerbehandling av tumörcancer utökades till att inkludera kylning av hårbotten vilket ger cancerpatienten ökad livskvalitet då bieffekten håravfall av cytostatikabehandling kan undvikas eller kraftigt reduceras”, säger William Cronin, VD för Dignitana AB.

Dignitana är världsledande inom medicintekniska system för kylning av hårbotten vid cytostatikabehandling mot tumörcancer för att motverka håravfall. Bolagets system DigniCap var det första medicintekniska systemet för kylning av hårbotten att erhålla FDA godkännande. 2015 erhöll DigniCap FDA godkännande för bröstcancerbehandling och 2017 utökades FDA godkännandet till att även omfatta andra typer av tumörcancer.

Hittills har håravfall i samband med cytostatikabehandling av tumörcancer ansetts vara en oundviklig bieffekt av cytostatikabehandling. Denna allvarliga biverkan är en ovälkommen påminnelse om sjukdomen hos cancerpatienter och deras vårdgivare. Uppskattningsvis 10 procent av patienterna tackar nej till ordinerad cytostatikabehandling av rädsla för att förlora håret.

The American Medical Association (AMA) (det amerikanska Läkarförbundet), startade 1847 och är den största läkarföreningen i USA. Deras mission är att samla läkare, myndigheter och andra aktörer i samhället för att förbättra hälsan för nationens medborgare. AMA ger också ut den välkända tidskriften The Journal of the American Medical Association (JAMA). AMA publicerar löpande en lista över standardiserade behandlingsmetoder för olika sjukdomar. AMA är en aktiv påverkans organisation i USA.

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 17.20 CET.


För mer information:

William Cronin, CEO, Dignitana AB bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20About Dignitana AB (publ)

Dignitana is a Swedish public company based in Lund and manufacturer of the medical cooling device DigniCap®. Dignitana AB is listed on Nasdaq First North Stockholm and has appointed Erik Penser Bank as Certified Adviser. Headquartered in Dallas Texas, Dignitana, Inc. is the U.S. subsidiary of Dignitana AB. DigniCap®is a patented scalp cooling system that offers cancer patients the ability to minimize hair loss during chemotherapy. FDA cleared since 2015, DigniCap provides continuous cooling with high efficacy, safety and acceptable patient comfort. For more information visit www.dignitana.se  and www.dignicap.com.