Slutlig sammanräkning i Dignitana AB:s företrädesemission

Den slutliga sammanräkningen i Dignitana AB:s  företrädesemission i vilken teckningstiden avslutades den 2 oktober visar att emissionen övertecknades med 31,1%

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Totalt tecknades 97,5% med stöd av teckningsrätter. Styrelsen har i dag hållit tilldelningsmöte och besked om tilldelning kommer att omgående skickas ut till dem som erhållit tilldelning.

Genom nyemissionen tillförs Dignitana 34,8 MSEK före emissionskostnader och antalet aktier ökar från 7 903 431 till 10 537 908. De som tilldelats aktier i nyemissionen har också tilldelats teckningsoptioner för varje fyrtal tecknade och betalade aktier. Antalet tilldelade teckningsoptioner uppgår totalt till 658 565. Dignitana kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna på NASDAQ OMX First North.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare till Dignitana och Advokatfirman Glimstedt i Lund AB har varit legala rådgivare.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.