Stororder i samband med samarbetsavtal med Europeisk industriell partner

-         Order och leverans av 30 DigniCap-system under Q 1, 2012.

-         Distributionsavtal Europa.

-         Samarbete teknikutveckling för kommande produktionstransfer, förbättringar av DigniCap-systemet och utveckling av den nya semiportabla kylenheten.

Dignitana har tecknat ett distributionsavtal för ett flertal marknader i Europa med en ännu hemlighållen partner. Dignitana har samarbetat med denna partner under ett LOI (Letter of Intent) och ett avtal för kliniska studier sedan april 2010.

Samarbetet i alla dess delar kommer offentligöras i sin helhet vid en senare tidpunkt bl.a kan flera marknader komma att ingå. Avtalet innehåller bl.a. en order om 30 system med kort betalningstid efter det att ett antal utvecklingsgarantier har slutförts med tillfredställande resultat.

Bolagen har även avtalat om samarbete rörande teknikutveckling där resurser, utan kostnad för Dignitana, kommer att tillskjutas från den europeiske partnern. Vår europeiska partner kommer medverka i en kommande produktionstransfer och också i det pågående utvecklingsprojektet att ta fram ett semiportabelt kylinstrument.

VD Martin Waleij kommenterar:

Dignitana tar nu ytterligare ett stort steg mot ett fullbordat avtal med vår europeiska partner. Detta leveransavtal får ses som ett delmål.

Kortsiktigt visar vi att vi löser produktionsproblem och får in en betydande likviditet så att vi kan driva våra övriga projekt vidare. Viktigare är att vi långsiktigt tar ett betydande steg mot att anpassa bolaget och dess organisation från att vara ett utvecklingsbolag till att bli en reell industriell aktör.

Det är glädjande att se att vår partner ställer upp med såväl utvecklingsresurser som goda betalningsvillkor. Vi ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete och är övertygade om att detta är den bästa partnern för oss i Europa. Samarbetet initierades 2010 som ett LoI endast två månader efter att den nya generationen DigniCap lanserats och är nu på väg att bli ett fullvärdigt industriellt avtal som redan spänner över ett antal europeiska länder och kan komma att utökas ytterligare.

Med två betydande världsomspännande aktörer verksamma inom onkologi skapas goda förutsättningar att etablera vår lösning för att motverkar håravfall vid kemoterapi som en integrerad del av vårdkedjan med finansiering genom försäkringssystemet. Inom ramen för respektive samarbete kommer det utvärderas möjligheterna för vidare synergier och samarbeten inom marknadsföring och kommande produkter.


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.