Förändringar i styrelsen

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB, tillverkare av det patenterade skalpkylningssystemet DigniCap®, som reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling, meddelar att det skett förändringar i styrelsen. Styrelseledamoten Hans Henriksson har valt att avgå från sitt uppdrag per den 5 december 2014. Han kommer dock att fortsätta att vara behjälplig vid frågor gällande den asiatiska marknaden. Hans Henriksson valdes in i styrelsen 2008 och var dess ordförande fram till våren 2014.

Enligt bolagsordningen ska Dignitanas styrelse bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, valda på bolagsstämma. Efter Hans Henrikssons avgång består styrelsen av fyra styrelseledamöter. Inför årsstämman 2015 kommer förslag på ny styrelseledamot att tas fram.

VD Jan Richardsson kommenterar:

”Hans har med sin erfarenhet inom branschen och sin kunskap om den asiatiska marknaden varit en värdefull medlem av vår styrelse. Vi tackar Hans för hans insats under de gångna åren och önskar honom lycka till med sina andra uppdrag.”


För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.