Dignitana tar prestigeorder i England

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana AB, Lund, har erhållit en order avseende ett flertal DigniCap®-system från Royal Surrey County NHS (National Health Service) Trust. Systemen ska installeras på sjukhusets specialistavdelning för behandling av cancerpatienter, St. Lukes Cancer Center. 

DigniCap®-systemets unika skalpkylningsteknologi möjliggör att patienter kan behålla håret vid kemoterapibehandling. Dignitanas patenterade teknologi med sensorer innebär att temperaturen gradvis kan sänkas, vilket minimerar eventuella obehag för patienten.

VD Jan Richardsson kommenterar:

– Sjukhuset har under två år testat och utvärderat DigniCap®-systemet i förhållande till övriga system på marknaden. Det är därför mycket glädjande för oss att sjukhusets ledning har beslutat att välja DigniCap®. En avgörande faktor var, förutom de positiva resultaten av studien, den feedback sjukhuset fick från patienterna, som upplevde metoden som mycket skonsam. 

Föredöme inom engelsk sjukhusvård

St Luke´s Cancer Centre of Royal Surrey County hospital med drygt femhundra sängplatser är det ledande sjukhuset i Surrey, Sussex och Hampshire. Sjukhuset är ett föredöme inom engelsk sjukvård och påverkar vården i hela regionen. Det positiva utfallet av studien på Royal Surrey County NHS har lett till att övriga regionala sjukhus i Surrey, Frimley Park NHS och Guildford Nuffield också valt DigniCap®-systemet. Totalt har Dignitana fått order på sju system från Surrey under de senaste åtta månaderna.


För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system inom medicinsk kylning. Vår huvudprodukt - DigniCap® systemet - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® Systemet. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om DigniCap® Systemet
DigniCap® Systemet skyddar cellerna, och därmed också håret, genom att reducera mängden cytostatika lokalt kring skalpen. DigniCap® Systemet är utvecklat för att på ett säkert sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel komfort.