Komplettering av bokslutskommuniké

I samråd med Dignitanas Certified Advisor, Erik Penser Bankaktiebolag, och med anledning av kritik från NASDAQ OMX Stockholm, kompletteras tidigare lämnad bokslutskommuniké.

I bokslutskommunikén lämnad den 27 februari 2012 saknades följande information, som härmed är kompletterad:

  • Separat redovisning för kvartal 4 2011
  • Kassaflödesanalyser för både kvartal 4 samt helår
  • Förändring av eget kapital
  • Uppgift om utdelning

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.