Semmy Rülf tillträder Dignitanas styrelse

Semmy Rülf kommer att vid Dignitanas ordinarie årsstämma den 14 juni 2012 på förslag av valberedningen inväljas som ordinarie ledamot av Bolagets styrelse.

Bland Semmy Rülfs många meriterande uppdrag kan nämnas att han varit VD för bl.a. Axis AB, VD för ProstaLund AB, styrelseordförande för riskkapitalbolaget TechnoSeed samt varit engagerad i ett flertal startup företag. Han var under 10 års tid, både som operativt anställd och styrelsemedlem med och byggde upp Jolife AB, som utvecklat den ambulatoriska hjärtmassageapparaten LUCAS.

 
Semmy Rülf har under ett flertal år suttit i det börsnoterade företaget Vitrolife´s styrelse och blev vid årsskiftet invald i Xvivo AB:s styrelse.

F.n. är Semmy Rülf anställd på VisitSweden i London och ansvarar för ett antal utlandsmarknader såsom Kina, USA, Italien, Spanien och Frankrike, men har på nytt börjat åta sig styrelseuppdrag inom den medicinsk-tekniska branschen.

I samband med att Semmy Rülf inväljs i styrelsen kommer han av Eurosund AB förvärva 25.000 aktier i Dignitana.


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.