Dignitana publicerar informationsbroschyr avseende förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Informationsbroschyren bifogas detta pressmeddelande.

Som tidigare meddelats publiceras härmed en informationsbroschyr inför föreslaget beslut om utdelning av aktierna i BrainCool AB på extra bolagsstämma den 4 mars 2014. Broschyren finns tillgänglig på bolagets hemsida samt kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Tidplan

Sista dag för handel i Dignitanas aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool är den 11 mars 2014. Aktierna i Dignitana handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i BrainCool från och med den 12 mars 2014. Avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla aktier i BrainCool är den 14 mars 2014.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.