FÖRÄNDRINGAR I DIGNITANAS STYRELSE

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige – 20 juli, 2017 - Dignitana AB, världsledande inom medicinsk hårbottenkylteknik och tillverkare av DigniCap® Scalp Cooling System, meddelade i dag att styrelseledamot Magnus Nilsson lämnar sin plats i styrelsen på grund av förändringar i hans nuvarande yrkesroll.

Magnus Nilsson, VD för Xvivo Perfusion AB, ska flytta till USA för att under den kommande perioden bygga upp Xvivos amerikanska dotterbolag. Därmed kommer han att spendera merparten av sin tid utomlands.

Magnus Nilsson har haft rollen som styrelseledamot i Dignitana sedan maj 2014.

”Jag vill tacka Magnus för utmärkta insatser för Dignitana och önskar honom all lycka i hans framtida åtaganden”, säger Semmy Rülf, styrelseordförande.

Valberedningen har inlett sökandet efter en ny kandidat att föreslå för stämman. Av den anledningen kommer bolaget att kalla till en extrastämma. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl 13.45 CET.