Dignitana erhåller patent i Japan

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana lämnade 2008 in en s.k. PCT-patentansökan avseende förändringar och förbättringar av DigniCapTM Systemet . Dessa medger en utveckling av affärsmodellen och avser att skydda nya applikationsområden. Patentet kommer att förlänga och förstärka produktens skydd ytterligare.

Patent avseende ovanstående ansökan har nu utfärdats i Japan (JP Patent No. 5133355) och produkten har därigenom ett förstärkt legalt skydd.

DigniCapTM Systemet är sedan tidigare patenterat i Europa, USA och Japan men ovanstående ansökan/patent ger ett bättre omfång och förlänger skyddet till 2028.

Patent enligt den nya ansökan har redan beviljats i bl.a. Kina och ett europeiskt patent för den nya versionen av DigniCapTM har utfärdats av EPO (det europiska patentverket). Dignitana räknar även med att patent kommer att beviljas i USA och Korea.

Under 2011 har även en s.k. avdelad patentansökan inlämnats i USA för att skydda bolagets metod att behandla stroke.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Ytterligare ett steg mot ökat skydd för Dignicap! Dagens besked är viktigt för vår japanska partner inför kommande lanseringar i Japan och Kina. Vi arbetar målmedvetet för att erhålla godkännande av samma patent i Korea och USA. Dignitana har ett antal nyckelkomponenter patenterade som gör det svårt för, nuvarande och tillkommande, konkurrenter att uppnå samma prestanda och relativa komfort som Dignicapsystemet erbjuder, något som självklart uppskattas av våra kunder och partners.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.