Fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Dignitana AB och BrainCool AB

Skatteverket har lämnat ett allmänt råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool under mars 2014.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning, om inte vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). Skatteverket har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda för Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool. Istället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Dignitana fördelas mellan aktierna i Dignitana och aktierna i BrainCool.

Skatteverkets beräkningar visar att 82 % av anskaffningsutgiften ska tillhöra aktien i Dignitana och 18 % ska tillhöra aktien i BrainCool.

Exempel: om anskaffningsutgiften för en aktie i Dignitana är 20 kr så kommer 82 % av detta (16,40 kr) att bli den nya anskaffningsutgiften för aktien i Dignitana och 18 % (3,60) blir anskaffningsutgift i BrainCool.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.

För att läsa Skatteverkets allmänna råd och meddelande i sin helhet, besök respektive hemsida, www.dignitana.se och www.braincool.org

För ytterligare information:

Jan Richardsson                                                           Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)                                              VD, BrainCool AB (publ)

Telefon: +46 46 16 30 92                                              Telefon: +46 733 93 70 76

E-post: jan.richardsson@dignitana.se                           E-post: martin.waleij@braincool.org
DigniCap® systemet -  är ett skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® systemet.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMW First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.