Dignitana erhåller order om tio (10) DigniCap system

Dignitana har erhållit en order om 10 system av sin partner i Japan . Systemen skall användas i en klinisk studie i Japan för att erhålla marknadsgodkännande.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

VD Martin Waleij kommenterar:

Ordern är ett viktigt steg i vårt samarbete med Konica Minolta Medical & Graphic då det är steg i rätt riktning för den Japanska marknaden vilket även kommer ytterligare öka investeringsviljan och fokus på marknaderna i Kina och Indien.

Konica Minolta har visat ett stort engagemang i processen mot marknadsgodkännande och vi är glada att ha deras erfarenheter och rutin i ryggen när vi nu går in i nästa fas av samarbetet.


For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.