Dignitana erhåller marknadsgodkännande i Kina

DigniCap® systemet har erhållit godkännande för marknadsföring och försäljning i Kina av CFDA (tidigare SFDA), den kinesiska regulatoriska myndigheten för medicinteknik.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

VD Martin Waleij kommenterar:

Ett stort och viktigt steg för Dignitana. Bolaget står inför en stark tillväxt på en marknad som är den näst största i världen inom medicinteknik med stark tillväxt med ett stort intresse för vår produkt. Vi är den enda godkända produkten på marknaden och kommer med stöd av en produktstudie i Hong Kong, (Dr Chow et al) som visat mycket goda resultat på Kinesiska patienter, tillsammans med vår partner genomföra en intensiv lansering för att utnyttja produktens konkurrensskydd.

Erfarenheten från Hong Kong är att produkten har ett starkt intresse från patienterna.

Resultaten i Hong Kong kommer presenteras på 6th Annual Oncology Summit den 11-13 april 2014 i Kuala Lumpur, Malaysia. Vidare kommer ett round table-möte anordnas i Macau i april för ledande Kinesiska doktorer lett av Dr Chow, där även onkologer från USA, Storbritannien och Tyskland kommer att medverka.

Etablering i Kina kommer även intensifiera lansering och vår närvaro på andra marknader i regionen (startskott för vår partner i Asien).

Vi räknar med att marknaden i Kina redan i år kommer att stå för en betydande del av bolagets intäkter och att den kommer vara i nivå med hela Europa marknaden.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.