Order om fem system till Australien

Dignitana har erhållit en ny order i Australien av sin distributör Aurora Bioscience om fem system.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

DigniCap® Systemet registrerades och godkändes för marknadsföring under sommaren 2012 och en klinisk utvärdering pågår på ett internationellt erkänt universitetssjukhus med mycket goda resultat.

VD Martin Waleij, Dignitana AB kommenterar:

Australien är en liten marknad men vi har fått en bra start. Markanden gynnas även av det stora massmediala intresset produkten erhåller under den pågående FDA studien.

Både Dignitana och vår distributör kontaktas direkt av välgörenhetsorganisationer som vill bidra till finansiering och anordna ”fundraising” aktiviteter.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.