Ny CPT-koder för mekanisk skalpkylning banar väg för ersättning i USA

Dignitana AB rapporterar att det amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) i dag offentliggjorde godkännandet av CPT®-koder (Current Procedural Terminology) för mekaniska skalpkylningstjänster. Dessa nya CPT-koder, så som de har listats i Summary of Panel Actions från AMA CPT Editorial Panels möte i oktober 2020, träder i kraft i juli 2021 och kommer att öka antalet patienter som får tillgång till skalpkylningsbehandling.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Att få bort de ekonomiska hindren för skalpkylning är helt avgörande för våra möjligheter att hjälpa fler patienter, och de här nya CPT-koderna är ett första steg mot en mer jämlik vård. Vi är glada att AMA har tagit detta viktiga nya steg mot att bana väg för försäkringsersättning för skalpkylning”, säger William Cronin, Dignitanas vd. ”Det återstår fortfarande en del arbete med försäkringsbolagen, men nu har vi de koder som krävs för att behandlingen ska omfattas av sjukvårdsplanerna i hela USA. Det är en milstolpe som är värd att fira och ett viktigt bevis på hur mycket vi har uppnått sedan 2015, när Dignitana först introducerade FDA-godkänd skalpkylning i USA. Det vi lägger störst vikt vid är att kunna erbjuda vår lösning till fler patienter så att de kan hantera utmaningarna med sin cancerbehandling på ett värdigt sätt.” 

Att tappa håret på grund av cytostatikabehandling kan vara en förödande del av cancerbehandlingen och många patienter gör avvägningar i sina medicinska beslut utifrån en önskan om att få behålla håret. I takt med att försäkringsbolagen fortsätter att utvärdera skalpkylning inom ramen för försäkringsskyddet borde de beakta både hur effektiv behandlingen är och den förhöjda livskvaliteten som demonstrerades i Dignitanas registreringsgrundande studie”, säger Hope S. Rugo, MD, Professor i medicin och chef för Breast Oncology and Clinical Trials Education vid University of California, San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center.

Den 1 januari 2021 kommer de två nya koderna för skalpkylning att introduceras som kategori III CPT-koder, en klassificering som används för framväxande tekniker för att medge datainsamling under tiden som dessa nya tjänster blir mer väletablerade. Därefter kan varje försäkringsbolag avgöra om de ska lägga till skalpkylning i sitt försäkringsskydd. 

Redeye kommer att intervjua Dignitanas VD William Cronin senare i veckan och lägga upp videon på deras hemsida.

Informationen är sådan information som det åligger Dignitana AB att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 1845 CET.


För mer information kontakta

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031


Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.comRedeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se