Utvalda sjukhus i Kina börjar behandla med DigniCap®

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

De första 25 systemen har levererats till Dignitanas distributör Konica Minolta enligt plan. Konica Minolta kommer även att ansvara för installationerna tillsammans med sina lokala kinesiska partners.

I Kina finns det cirka 1000 sjukhus med mycket hög standard. Konica Minolta kommer i första hand att fokusera på dessa. Konica Minolta är sedan flera år en väletablerad distributör av systemlösningar till kinesiska sjukhus.

I mars 2014 godkände CFDA (tidigare SFDA), som är den kinesiska regulatoriska myndigheten för medicinteknik, DigniCap® systemet för marknadsföring och försäljning i Kina.

VD Jan Richardsson kommenterar:

”Kina investerar stora summor på att bygga ut en högkvalitativ sjukvård. Det är mycket positivt att vi nu fått möjligheten att installera våra system på ett antal utvalda sjukhus. Reaktionerna under godkännandeprocessen har varit positiva och vi ser en stor potential för DigniCap® systemet i Kina.”


För mer info:

Jan Richardsson

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92

E-post: jan.richardsson@dignitana.seDigniCap® systemet -  är ett skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya produkter och användningsområden för DigniCap® systemet.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMW First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.