Offentliggörande av prospekt för Dignitana AB:s företrädesemission

Styrelsen i Dignitana AB beslutade den 5 september 2012 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det prospekt som beskriver nyemissionen finns från och med idag tillgängligt för aktieägare och allmänhet.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Prospektet finns tillgängligt på www.dignitana.se. Prospektet kommer även att kunna erhållas kostnadsfritt från Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund, telefon: 046-163091, e-post: madelaine.roos@dignitana.se och från Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-post: emission@penser.se.

Prospektet kommer att distribueras till Dignitana AB:s aktieägare.

Nyemissionens teckningsperiod inleds den 18 september och pågår till och med den 2 oktober 2012.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.