DIGNITANA FORTSÄTTER VÄXA I USA MED RWJ BARNABAS HEALTH OCH TRE ANDRA KLINIKER

En av New Jerseys största sjukvårdskedjor kommer att erbjuda DigniCap® för att minska håravfall vid cellgiftsbehandling. Ytterligare medicinska centra i South Carolina, Kalifornien och Washington DC ingår också avtal.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige - 4 december, 2017 - Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelade idag att RWJ Barnabas Health, ett av de mest omfattande hälsovårdskedjorna i New Jersey, kommer att erbjuda DigniCap® till patienter på kliniken i Oceanport, New Jersey. RWJ Barnabas Health levererar högkvalitativ vård till ett nätverk som omfattar fem miljoner New Jersey-invånare och är statens största privata arbetsgivare - med mer än 32 500 anställda och 9000 läkare.

 "Vi är glada att bli utvalda som leverantör av skalpkylning för ett av de största och mest omfattande hälsovårdskedjorna i New Jersey", säger William Cronin, VD för Dignitana, Inc. "RWJ Barnabas Health är en välkänd och respekterad vårdkedja och vi välkomnar möjligheten att bidra till att förbättra livskvaliteten för deras cancerpatienter."

Dessutom kommer The George Washington University Hospital i Washington DC, Gibbs Cancer Center at Spartanburg Medical Center i South Carolina, Pomona Valley Hospital Medical Center i Kalifornien också att erbjuda DigniCap®.

Med dessa nya kliniker kommer DigniCap® att finnas tillgänglig på över 100 sjukhus och cancerkliniker i 21 stater, vilket hjälper tusentals patienter varje år att minimera håravfall på grund av cellgifter.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0709-312730
E-post: semmy.rulf@dignitana.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl 08:00 CET.