Dignitana AB:s företrädesemission övertecknad

Teckningstiden för Dignitana AB:s företrädesemission om 35 MSEK avslutades igår och den preliminära sammanräkningen visar att emissionen övertecknades.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Intresset för emissionen var stort från såväl befintliga som nya aktieägare. Det definitiva resultatet kommer att offentliggöras i början av nästa vecka efter att en slutlig sammanräkning av teckningen gjorts och styrelsen beslutat om tilldelning. I samband med detta kommer också de som erhållit tilldelning att meddelas.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.