Tecknar distributionsavtal med HDX Corporation för Vietnam

Dignitana har tecknat ett distributionsavtal för Vietnam med dotterbolaget till sin industriella partner i Korea, HDX Corporation.

Den regulatoriska registreringen är initierad sedan en månad och är en följd av den framgångsrika utvärderingen i Korea, där olika finansieringsformer för lanseringen i Korea nu analyseras. Intresset för Dignitana vad gäller både DigniCap och bolagets projekt inom hjärnkylning är mycket stort i Korea..

VD Martin Waleij kommenterar:

I Vietnam föreligger goda synergier med resten av Dignitanas verksamhet:

  • Vi har en stark partner i Korea med ett stort erbjudande inom onkologi och neurologi.
  • Partner gör en satsning i andra delar av Asien vilket är en ett bra komplement till vår partner i andra delar av Asien, Konica Minolta.
  • DigniCap erbjudande i paket med andra onkologi produkter är en bra ingång för större enskilda affärer.
  • HDX har bra en bra organisation i Vietnam som har de rätta kontakterna.
  • Skalpkylning är något helt nytt i Vietnam och marknadsundersökningen har visat ett stort intresse för DigniCap

For further information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid kemoterapi.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.