Varumärken Dignitana AB

Dignitana AB har registrerat varumärken för både DIGNICAP och DIGNILIFE

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana har tidigare arbetat med inarbetning av varumärken DIGNICAP( TM ) men har nu gått vidare med att registrera varumärken för DIGNICAP och DIGNILIFE.

För varumärket för DIGNILIFE har ett licensavtal slutits med bolagets europeiska partner Sysmex Europe GmbH för de marknader som de kommer att arbeta inom. Produkten DigniCap lanserades i förra veckan på den internationella bröstcancerkonferensen i S:t Gallen under konceptet DIGNILIFE som även kommer inkludera ett större tjänsteerbjudande och drift och support av processen.

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Genom att arbeta med registrering av varumärken förstärker vi ytterligare våra varumärken.

Vi har erhållit ett mycket stort intresse för vår produkt och DIGNILIFE under S:t Gallen. Det nya konceptet är i linje med det produktvårds- och förbättringsarbete som bedrivits med Partnertech AB som kräver en väl utvecklad service och support modell. Om vi för två år sedan i S:t Gallen lyckades föra in konceptet skalpkylning i deltagarnas medvetande kunde vi på årets upplaga klart känna hur de psykologiska aspekterna flyttats upp i prioritering när det gäller främst kvinnors cancer.

Vi kommer i nära samarbete med vår Europeiska partner öka tempot i marknadsbearbetning och även utvärdera det av Sysmex utvecklade konceptet på våra direktförsäljningsmarknader i Sverige och Storbritannien.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.