DIGNITANA TAR UPP LÅN FÖR ATT MÖTA ÖKAD EFTERFRÅGAN

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Lund, Sverige - 29 augusti, 2017 - Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, har i dag tecknat ett finansiellt avtal med Union Business Leasing, Inc. i Boulder, Colorado. Avtalet ger Dignitana en rullande kredit.

Överenskommelsen ger en betydande kredit till Dignitana AB vilken baseras på den installerade basen av system samt den löpande tillväxten.

”Efterfrågan på den amerikanska marknaden fortsätter att öka snabbt”, säger Johan Ericsson, VD, Dignitana AB. ”Att kunna etablera en relation med en sådant välrespekterat finansinstitut som Union Business Leasing är viktigt och kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla DigniCap® till ytterligare sjukhus och cancerkliniker i USA så att ännu fler patienter kan få tillgång till vår behandling.”

”Lånet gör det möjligt för Dignitana att dra nytta av den enorma möjlighet som den amerikanska marknaden ger, samtidigt som vi kan utnyttja vårt kapital på ett mer effektivt sätt”, säger Bill Cronin, CEO, Dignitana Inc. ”Avtalet säkerställer att vi kan matcha vår produktionscykel med den ökande efterfrågan på skalpkylning som uppstått efter det utvidgade FDA-godkännandet och en allt större medvetenhet om detta behandlingsalternativ.”

”Vi gläds åt att få arbeta med Dignitana och stödja utvidgningen av skalpkylningsteknik”, säger David Byrne, CEO, Union Business Leasing. ”Efter en betydande översyn av Dignitanas verksamhet är det tydligt att produkten och företaget är väl positionerade på skalkylningsmarknaden och vi är glada över att kunna hjälpa till med fortsatt tillväxt.”

Efterfrågan på Dignitanas skalpkylningssystem har ökat efter att USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA utvidgade sitt godkännande förra månaden. Det innebär att DigniCap® kan användas på män och kvinnor som får cellgiftsbehandling för solida cancertumörer i bröst, prostata, äggstockar och andra vävnader. Som den första och enda FDA-godkända apparaten för sådan användning utökas den potentiella räckvidden för DigniCap® till cirka 800 000 cancerpatienter årligen i USA (cancer.org). Tidigare godkännande var begränsat till kvinnor med bröstcancer.

DigniCap® skalpkylningssystem finns tillgängligt på cirka 90 sjukhus och cancerkliniker i 21 stater, inklusive Sparrow Cancer Center, Hackensack Meridian Health Riverview Medical Center och  UConn Health Neag Comprehensive Cancer Center, vilket hjälper tusentals patienter varje år att minimera håravfall på grund av cellgifter.

Om Union Business Leasing, Inc.

Union Business Leasing, Inc. grundades 2006 och erbjuder finansieringslösningar till en mängd olika leverantörer av utrustning och är ett dotterbolag till Union Leasing Corp. Det privatägda moderbolaget grundades 1979 och båda bolagen är baserade i Boulder, Colorado, USA.


Företagskontakt                                                                      Presskontakt                                                 

Johan Ericsson                                                                          Anja Trägårdh                                             

Chief Executive Officer                                                              Trägårdh Kommunikation                                                             

+46 46 16 30 92                                                                         +46 709 346664

johan.ericsson@dignitana.se                                                     anja@tragardhkommunikation.se


Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 August 2017 kl 08:00 CET.