Dignitana meddelar nytt datum för årsstämma och offentliggörande av årsredovisning 2019

Idag tillkännager Dignitana AB: s styrelse beslutet att skjuta upp sin årsstämma från det ursprungligen planerade datumet 28 maj till 25 juni 2020. Kallelse till bolagsstämman och tillhörande handlingar kommer att publiceras senast den 28 maj 2020. Denna ändring gjordes för att ge styrelsen ytterligare tid att utvärdera de kortsiktiga implikationerna och osäkerheten relaterad till COVID-19-pandemin samt för att säkerställa att aktieägarna säkert kan närvara och delta på årsstämman.

Årsredovisningen för 2019 kommer att offentliggöras den 13 maj 2020 i stället för den 29 april 2020 som tidigare meddelats.

Nytt datum för årsstämman är 25 juni 2020.
Nytt datum för publicering av årsredovisningen är 13 maj 2020.


För mer information kontakta

Investor Relations +1 469 518 5031 investorrelations@dignitana.com


Om Dignitana AB (publ)

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: www.dignitana.se och www.dignicap.com. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser,  Box 7405,103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 83 00 E-mail: certifiedadviser@penser.se   www.penser.se