Order fyra system till Imperial College – Englands största NHS-klinik

Dignitana har erhållit en order om fyra (4) DigniCapTM Systemet till Imperial College NHS trust London

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Imperial College har utvärderat DigniCapTM Systemet under ett antal månader och går nu vidare med en första order om fyra system. Ordern är av stor betydelse för Dignitana och kommer vara instrumentell i arbetet med att etablera en välgörenhetsfinansiering för den offentliga sjukvården i Storbritannien

VD Martin Waleij Dignitana AB kommenterar:

Ordern är en mycket viktig komponent i vårt arbete i Storbritannien och en stor framgång av flera skäl

-          Ordern kommer från Storbritanniens största sjukhus och är därigenom av stort symboliskt värde.

-          I konkurrens med gratis produkter för klinken har valet fallit på DigniCap

-          I ett partnerskap kommer Dignitana och Imperial College verka för etablera en välgörenhetsstruktur även för Dignitana inom den brittiska offentliga sjukvården

Dignitana tog tidigt beslutet att bearbeta den brittiska marknaden själva och även om det har krävts extraordinära insatser med en liten organisation till en början känner vi nu att vi har fått ett genombrott i landet där den största skalpkylningsmarknaden finns. Att efter att ha blivit jämförd med konkurrerande metoder bli utvald som leverantör trots att konkurrenterna lockar med gratis behandlingar är ett stort kvalitetsmått som kommer bli betydelsefullt för hela vår marknadsföring.

Inom den privata sektorn där välgörenhetsfinansiering inte används gör vi stora framsteg och detta är ett steg i rätt riktning även inom den offentliga sjukvården.


För ytterligare information

Martin Waleij, CEO

Dignitana AB

Tel.: 46 733  93 70 76

martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.