DigniCap® genombrott i Sydamerika

Order på 30 system till en privat sjukhusgrupp i Brasilien

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Dignitana har slutit avtal med den största privata hälsovårdsgruppen i Brasilien, Oncoclinicas do Brasil (”Oncoclinicas”), att implementera DigniCap® systemet inom hela gruppen. I en första fas innebär det en order om 30 system. I förlängningen räknar parterna med att väsentligt fler system kommer att behövas och kunden har utöver denna order en option om förvärva ytterligare 20 system inom 18 månader. Oncoclinicas ägs av två riskkapitalbolag och har för närvarande 26 klinker i sex olika delstater i Brasilien. Oncoclinicas ger redan idag ca 12 000 behandlingscykler inom kemoterapi per månad och förväntar sig en stark tillväxt inom såväl antal patienter som antal kliniker under de närmsta åren.

Dignitana genomför för närvarande en s.k. CADASTRO ansökan mot de Brasilianska regulatoriska myndigheterna ANVISA och räknar med att kunna påbörja implementering under året. Produkten som registreras i Brasilien är en s.k. ETL version av produkten, vilken är den teststandard som används i Nordamerika (idag Mexico och Canada) och används i bolagets kliniska studier i USA. Detta för att uppfylla kraven från ANVISA och INMETRO (elsäkerhetstestinstitut).

En av Oncoclinicas klinker i Sao Paolo har redan erfarenhet av produkten genom en privatimport som finansierades av en patient och har således erfarenhet av både produkt och resultat.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Öka takten sista kvarten.”

”Vi är mycket glada och stolta över att kunna addera även den Brasilianska marknaden till de länder där DigniCap® kommer att användas. Oncoclinicas har utvärderat vårt system och bolag och beslutat sig för att implementera det på alla kliniker, vilket även är av stort marknadsföringsvärde för Dignitana.”

”Det är en mycket stor framgång för skalpkylning och DigniCap® att slutföra en affär med en komplett implementering inom en stor grupp och samarbetet kommer etablera en stark PR och marknadsföring av produkten. Det är den första affären av sitt slag att en kund etablerar skalpkylning i hela sin verksamhet och kommer få stor betydelse för marknadsutvecklingen inte bara i Sydamerika utan är en kraftig signal även till andra marknader.”


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.