Dignitana AB sluter avtal med ny klinik

UCLA, University of California – Los Angeles, har slutit avtal med Dignitana AB om att delta i den pågående USA FDA-studien för DigniCap® Systemet.

Files for download
Dignitana Release - wkr0006.pdf

Det är det femte sjukhuset som inkluderas i studien och redan under den första veckan kommer tre patienter att påbörja behandling. Studien innehåller sedan tidigare fyra sjukhus i Kalifornien, North Carolina och New York enligt följande:

Kalifornien

Site 1 UCSF, University of California - San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center North

North Carolina
Site 2 Wake Forest Baptist Medical Center

New York
Site 3 Weill Cornell Breast Center (Weill Cornell Medical College)

Site 4 Beth Israel Comprehensive Cancer Center (med två kliniker)

  • Beth Israel Roosevelt Hospital

  • Beth Israel Comprehensive Cancer Center

VD Martin Waleij kommenterar

Dignitana har nu på förhållandevis kort tid rekryterat hälften av patienterna som ska ingå i studien. Rekryteringstakten har varit högre än förväntat och vi ligger för stunden före vår ursprungliga tidplan. Det har därför inte funnits något egentligt behov av att utöka antalet studiesiter. Vi har dock valt att gå vidare med UCLA då marknaden i Södra Kalifornien kommer vara stor samt en tidig early adopter av skalpkylning i USA. Då studien genomförs med hjälp av ett eCRF system, dvs. all information under studien samlas in elektroniskt, underlättar det vid monitorering av studien och vi kan säkerställa att vi hittills ser mycket goda resultat hos de patienter som avslutat sin behandling.


För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se


Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Advisor.